Vilket språk har afrikaans utvecklats från?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket språk har afrikaans utvecklats från? Nederländska

Förklaring

Afrikaans är ett västgermanskt språk som talas av ca. 6,3 miljoner människor. Det talas främst i Sydafrika där det också är ett av landets officiella språk. Språket afrikaans bygger i grunden på nederländska.Ställ en ny fråga