Vilket vattenfall ligger på gränsen mellan Argentina och Brasilien?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara


Vilket vattenfall ligger på gränsen mellan Argentina och Brasilien? Iguazúfallen

Förklaring

Iguazufallen är belägna vid Iguaçufloden, på gränsen mellan Brasilien och Argentina. Majoriteten av fallen är belägna på argentinskt område, men den bästa utkiksplatsen befinner sig på brasiliansk mark. Namnet kommer från Guarani-orden í (vatten), och guazú (stor).Ställ en ny fråga