Var ligger den geografiska nollmeridianen som också är utgångspunkt för tidszonerna?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #1021

Var ligger den geografiska nollmeridianen som också är utgångspunkt för tidszonerna?

England

Förklaring

Begreppet standardtid är ursprungligen ett förslag som föreslogs av Sir Sandford Fleming år 1879. I hans förslag skulle Jorden delas in geografiskt i 24 tidszoner som täckte 15 breddgrader var. Klockorna skulle ställas in med endast en timmes skillnad mellan varje tidszon. Nollpunkten skulle vara Greenwich, England, där Jordens nollmeridian placerades på en internationell konferens år 1884. Vid samma konferens underkändes Flemings förslag. År 1929 hade alla större länder infört standardtid som ett år tidigare hade blivit internationellt erkänd som Universal Time (UT). På motsatta sidan av Jorden i förhållande till Greenwich ligger datumlinjen. De 24 geografiska tidzonerna har idag blivit till ca. 40 politiskt fastställda tidszoner.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 67% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-09.