Vilket av följande är inte en blodgrupp?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #1082

Vilket av följande är inte en blodgrupp?

A0

Förklaring

Blodgrupper är ärftliga variationer i antigenstrukturen på ytan av de röda blodkropparna. AB0-systemet är den vanligast förekommande indelningen av blodgrupper. I denna finns två antigener, A och B, och fyra kombinationer av dem: A, B, AB och 0. Rh-systemet används ofta tillsammans med AB0-systemet för att bedöma kompatibilitet mellan blod. Antingen har man Rhesusfaktorn (är Rh-positiv) eller så har man den inte (är Rh-negativ). Blandas blod med olika blodtyper kommer de röda blodkropparna klumpa ihop sig. I Sverige är blodgrupp A Rh-positiv vanligast.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 77% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-12.