Inom vilken av följande djurgrupper finns en art som på engelska namngivits efter formen på en gitarr?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #1096

Inom vilken av följande djurgrupper finns en art som på engelska namngivits efter formen på en gitarr?

Fiskar

Förklaring

Hajrockor (Rhinobatidae, Guitarfish) är en familj av broskfisk som är besläktad med hajar och rockor. Den har vingar precis som rockan. Dessa använder den till att ta sig framåt. Hajrockans svans och trekantiga ryggfenor påminner utseendemässigt mer om en haj. Den största av de ca 45 arterna inom familjen Hajrockor kan bli upp till tre meter lång. Hajrockan lever i alla världens oceaner.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 49% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-13.