Vilket år uppstod Internet genom att 213 datorer från olika universitet kopplades samman i ett nätverk som tio år senare vuxit till 300.000 datorer?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

DATORER OCH INTERNET FRÅGA #111

Vilket år uppstod Internet genom att 213 datorer från olika universitet kopplades samman i ett nätverk som tio år senare vuxit till 300.000 datorer?

1981

Förklaring

Grunden till Internet skapades på 1960-talet av den amerikanska militären. Av säkerhetsskäl fick internet inte ha en centraldator där all information lagrades på en enda hårddisk. Internet utvecklade sig därför som ett decentraliserat datornätverk. Slutligen blev ett antal forskningsinstitutioner anslutna till nätverket och därmed uppstod Internet. År 1981 fanns det 213 datorer från olika universitet som var anslutna och 10 år senare var siffran fler än 300.000.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 29% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-20.