Vad är agorafobi en rädsla för?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #1112

Vad är agorafobi en rädsla för?

Öppna platser eller sociala situationer med många människor

Förklaring

Agorafobi är en fobi för offentliga platser eller sociala situationer med många människor närvarande. Agorafobin grundar sig i en rädsla för att inte kunna fly undan andra människor i fall man skulle drabbas av en oväntad eller situationellt betingad panikattack. Cirka fem procent av befolkningen drabbas av agorafobi någon gång i livet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 42% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-13.