Vad är coulrofobi?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #1117

Vad är coulrofobi?

Rädsla för clowner

Förklaring

Coulrofobi är en stark rädsla för clowner och saker som kan associeras med clowner. Det finns olika grader av coulrofobi som är en mycket omfattande typ av fobi. Reaktionerna kan växla mellan svagt obehag vid åsynen av en clown till fullständig panik bara man hör talas om den. Personer med kompetens inom området kan med hjälp av terapi avhjälpa personer som lider av fobier.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 53% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-13.