Vilket år skickades världens första e-mail?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

DATORER OCH INTERNET FRÅGA #112

Vilket år skickades världens första e-mail?

1965

Förklaring

E-mail togs i bruk redan innan Internet skapades år 1981. Det började år 1965 som ett kommunikationssätt för och mellan användare av en centraldator. Senare utvidgades systemet så att meddelanden kunde skickas till användare av andra servrar. På den tiden skickades e-mail via UUCP protokollen, medan e-post idag huvudsakligen levereras via SMTP.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 24% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-20.