Vad är ichthyofobi en rädsla för?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #1139

Vad är ichthyofobi en rädsla för?

Fiskar

Förklaring

Ichthyofobi är rädsla för fisk. En fobi är en psykisk sjukdom som betecknar en irrationell, sjuklig rädsla eller avsky mot något. I det här fallet fruktar personen med fobi lukten, åsynen och känslan av fisk. Havet, sjöar och andra vattendrag som fisk lever i skapar panik. För vissa kan till och med ord som associeras med fisk upplevas skrämmande. Rädslan sägs kunna bero på en latent rädsla för att förlora kontrollen, då man som bekant inte kan kontrollera fiskar.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 30% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-14.