Hur hög kan en emu bli?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #1146

Hur hög kan en emu bli?

190 cm

Förklaring

Australisk emu (Dromaius novaehollandiae) kallas oftast bara Emu och är den näst största medlemmen i strutsfamiljen. En fullvuxen Emu kan bli 150-190 cm hög och väga mellan 30-55 kg. Emun har långa ben och kan förflytta sig nästan tre meter med endast ett steg. Den kan även komma upp i en hastighet på 50 km/h. Emun livnär sig på färskt gräs, frön, rötter, insekter och frukter. Den kan bli 30 år gammal. Emuen lever i Australien och idag uppskattas beståndet Emuer till 800.000.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 38% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-14.