Vad heter Europas största uggla?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #1153

Vad heter Europas största uggla?

Berguv

Förklaring

Berguven (Bubo bubo) lever i Europa och i stora delar av Asien. Berguven är Europas största uggla. Den väger mellan 2-4 kilo, är 60-75 cm lång och har ett vingomfång på 160-188 cm. Berguven jagar om natten och livnär sig på olika fågelarter och mindre däggdjur såsom igelkottar, råttor och sorkar. Ugglor har oerhört bra syn och hörsel och kan se 100 gånger bättre än människan.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 74% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-14.