Vilket djur gömmer sig bakom det latinska namnet "Bubo bubo"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #1155

Vilket djur gömmer sig bakom det latinska namnet "Bubo bubo"?

Berguv

Förklaring

Berguven (Bubo bubo) lever i Europa och i stora delar av Asien. Berguven är Europas största uggla. Den väger mellan 2-4 kilo, är 60-75 cm lång och har ett vingomfång på 160-188 cm. Berguven jagar om natten och livnär sig på olika fågelarter och mindre däggdjur såsom igelkottar, råttor och sorkar. Ugglor har oerhört bra syn och hörsel och kan se 100 gånger bättre än människan.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 55% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-14.