Vilket av följande djur är världens största rovfågel?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #1156

Vilket av följande djur är världens största rovfågel?

Kondoren

Förklaring

Kondoren (Vultur gryphus) är världens största rovfågel och asätare. Hannen kan bli runt 1,3 meter lång från huvud till svans och väga upp till 15 kg. Kondoren har ett vingspann på upp till tre meter och lever i Anderna i Sydamerika. Den häckar gärna på svårtillgängliga klippavsatser på 3.000-5.000 meters höjd. Den vuxna honan föder en unge cirka vart annat år.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 54% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-14.