Hur lång tid i sträck kan en flodhäst befinna sig under vattenytan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #1159

Hur lång tid i sträck kan en flodhäst befinna sig under vattenytan?

30 minuter

Förklaring

En flodhäst är ett stort afrikansk djur som huvudsakligen lever i sötvatten. Den kan befinna sig under vattenytan i upp till 30 minuter. Flodhästen är primärt gräsätare och kan öppna sitt gap upp till 120 cm. Flodhästen är mycket aggressiv - speciellt när den har ungar och är det djur i Afrika som har haft ihjäl flest människor per år. Flodhästens närmaste släkting är valen. För 55 miljoner år sedan började deras gemensamma förfader (Cetartiodactyla) utveckla sig i två riktningar som idag resulterat i dessa två mycket olika djur.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 37% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-14.