Den är världens högst belägna sjö, har reguljär båttrafik och är volymmässigt störst i sin världsdel. Vad heter denna sjö?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #1259

Den är världens högst belägna sjö, har reguljär båttrafik och är volymmässigt störst i sin världsdel. Vad heter denna sjö?

Lake Titicaca

Förklaring

Titicacasjön ligger i Anderna på gränsen mellan Peru och Bolivia. Titicacasjön är belägen på 3.800 meters höjd, och är världens högs belägna sjö med reguljär båttrafik. Sjön har ett areal om 8.372 km2, och är volymmässigt Sydamerikas största sjö. Enligt gamla inkamyter, är både solen och månen födda på två av Titicacas öar.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 61% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-17.