Den är känd för en mycket hög salthalt och ligger i Mellanöstern. Vad heter sjön?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #1291

Den är känd för en mycket hög salthalt och ligger i Mellanöstern. Vad heter sjön?

Döda havet

Förklaring

Döda havet är världens lägst belägna sjö och ligger i Asien (Mellanöstern), mellan Israel och Jordan. Havet har ett salthalt på omkring 31,5%, vilket är ca nio gånger så mycket som i Medelhavet. Döda havet ligger 420 meter under havsytan, och är därmed jordens lägsta punkt.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 65% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-17.