Under vilket årtionde invigdes Suezkanalen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #1295

Under vilket årtionde invigdes Suezkanalen?

1860-talet

Förklaring

Suez-kanalen ligger i Egypten och invigdes av kejsarinnan Eugénie av Frankrike år 1869. Den förbinder Medelhavet vid Port Said och Röda havet vid Suez. Kanalen är 162 km lång och upp till 365 meter bred. Varje år seglar omkring 25.000 skepp igenom kanalen. Det tar mellan 11 och 16 timmar att segla därigenom. Bygget av kanalen tog tio år och krävde arbetskraft från 1,5 miljoner människor, varav 120.000 dog under arbetets gång.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 46% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-17.