Vad är kvadratroten av -1?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #1325

Vad är kvadratroten av -1?

i

Förklaring

Ett imaginärt tal är ett komplext tal vars kvadrat är ett negativt reellt tal. Namnet kommer från René Descartes (1637 La Géométrie). Matematikens komplexa tal är en förlängning av de vanliga reella talen och skrivs a+ib, där a och b är reella tal och i är den imaginära enheten. "i" betecknar den imaginära enheten med egenskapen i^2 = -1. De vanliga aritmetiska beräkningsreglerna gäller även för komplexa tal. De infördes bland annat för att ge mening till kvadratroten av negativa tal. Komplexa tal har många användningsområden inom fysik och teknik.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 25% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-20.