Vad är SI-enheten för elektrisk spänning?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #1340

Vad är SI-enheten för elektrisk spänning?

V

Förklaring

Elektrisk spänning är ett uttryck för den energi som en strömkälla levererar per enhet laddning den flyttar. Vanligtvis är denna laddning i form av elektroner och i motsats till strömstyrkan som definieras i en punkt, så det är ingen mening att tala om spänningen i en punkt. Därför anges den alltid som ett spänningsfall i en intervall från A till B. SI-enheten för elektrisk spänning är joule per coulomb och har fått enheten volt (V), uppkallad efter den italienske fysikern Alessandro Volta.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 49% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-21.