Vad händer i lilla kretsloppet hos människor?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #1350

Vad händer i lilla kretsloppet hos människor?

CO2 utsöndras och syre upptas

Förklaring

En ven är ett blodkärl som leder blodet tillbaka till hjärtat. Blodcirkulationen är blodets kretslopp i kroppen och drivs av hjärtat. Hos däggdjur är kretsloppet uppdelat i det lilla kretsloppet mellan hjärtats högra för- och hjärtkammare och lungorna (utsöndring av koldioxid upptag av syre) och det stora kretsloppet från hjärtats vänstra för- och hjärtkammare genom artärerna till resten av kroppens organ (med syre och näringsämnen som absorberas av mag-tarmkanalen). Från kroppen leds blodet tillbaka via venerna till det högra förmaket.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 33% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-21.