Vilket av följande är inte ett stridsmedel som går under beteckningen "CBRN-vapen"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #1419

Vilket av följande är inte ett stridsmedel som går under beteckningen "CBRN-vapen"?

Laser

Förklaring

CBRN-krigföring är användning av och skydd mot CBRN-vapen och deras konsekvenser. Förkortningen CBRN täcker kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel. Dessa vapen benämns ofta som massförstörelsevapen eftersom de har potential att orsaka stora förluster i människoliv och förstörelse av stora områden. CBRN-vapen skiljer sig från andra vapen genom att de ofta ger långtidseffekter.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 50% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-24.