Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering. Vad syftar det på?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ARKITEKTUR FRÅGA #14276

Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering. Vad syftar det på?

Nybyggnation i utrymme mellan byggnader

Förklaring

Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering som syftar på någon typ av nybyggnation inom befintlig bebyggelse. Nybyggnationen kan röra olika typer av bebyggelse, såsom bostäder eller kontor. Förtätningen kan även ske på olika typ av markyta, till exempel grönområden och parkeringsplatser. Denna typ av utveckling är avgörande för att förnya nedgångna stadsdelar eller knyta ihop dem med mer välbärgade stadsdelar. Förtätning i städerna är ett tilltalande verktyg för utveckling och tillväxt, men ofta mycket dyrare än att bygga i perifera omgivningar.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 76% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-05-09.