Vad finns i Centre Georges Pompidou's tre nedersta våningar?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ARKITEKTUR FRÅGA #14293

Vad finns i Centre Georges Pompidou's tre nedersta våningar?

Ett offentligt bibliotek

Förklaring

Det nationella centrumet för konst och kultur Centre Pompidou är en konstinstitution och en berömd byggnad i Paris. Det är uppkallat efter den förre presidenten Georges Pompidou. Byggnaden ritades av arkitekterna Renzo Piano och Richard Rogers och slutfördes år 1977. Rör för ventilation, vatten- och elektricitetsförsörjning hade anbringats på byggnadens utsida och färglagts efter funktion. Ventilationssystemet målades blått, vattenledningarna gröna, hissarna röda och de elektriska kablarna gula.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 53% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-05-09.