Vilken stilart tillhörde arkitekterna Walter Gropius, Arne Jacobsen, Ole Falk Torp och Fritz Schlegel?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ARKITEKTUR FRÅGA #14301

Vilken stilart tillhörde arkitekterna Walter Gropius, Arne Jacobsen, Ole Falk Torp och Fritz Schlegel?

Funkisen

Förklaring

Funktionalism eller funkis är en benämning på den utveckling som arkitekturen genomgick efter första världskriget och som kom att prägla mellankrigstiden. Arkitekten Walter Gropius är en välkänd figur från denna period. Principen av funktionalismen är helt enkelt att en byggnad skall utformas efter sitt syfte. Praktiken i modern arkitektur är dock mer komplex. Hannes Meyer var en extrem representant för funktionalismen som utvecklade ett antal teser där allt lades på formler (år 1928).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 68% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-05-09.