Vad används C14-metoden till?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #1432

Vad används C14-metoden till?

Att fastställa ålder

Förklaring

C14-metoden (kol-14-metoden) är en metod för arkeologisk och geologisk datering av organiskt material med användning av den radioaktiva isotopen kol-14. Denna isotop har en halveringstid på 5730 år och bildas kontinuerligt i atmosfären genom kosmisk strålning. Den inhaleras i form av koldioxid och absorberas därmed av alla levande organismer. När en organism dör upphör upptaget av kol och det radioaktiva 14C börjar långsamt sönderfalla. Genom att mäta den återstående mängden kan man datera ca. 50.000 år tillbaka i tiden. Metoden utvecklades av den amerikanske kemisten Willard F. Libby (Nobelpris år 1960).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 47% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-24.