Vad är dharma?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1457

Vad är dharma?

Den eviga rättsordningen

Förklaring

I hinduismen är dharma den eviga rättsordningen som existerar i kosmos, i samhället och i den enskilda individen. Det finns ett nära samband mellan dharma och karma. I buddhismen representerar dharma delvis Buddhas lära och även världens obeständiga element.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 21% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-24.