Vad är sunyata i buddhismen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1459

Vad är sunyata i buddhismen?

Absolut tomhet

Förklaring

I buddhismen står begreppet sunyata för absolut tomhet. Det sägs att Buddhas lärjunge, munken Ananda, ställt frågan "Det sägs att världen är tom, världen är tom, herre. I vilket avseende är det sagt att världen är tom?". Buddha svarade: "I den mån den är tömd för en själv eller av något som rör en själv. Sålunda sägs det, Ananda, att världen är tom".

Statistik

Svarstid 0s (0s). 39% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-24.