Vad är nirvana i buddhismen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1460

Vad är nirvana i buddhismen?

Fullständig frid

Förklaring

Nirvana är det själsliga slutmålet inom buddhismen och ses som fullständig frihet från begär, hat och självbedrägeri. Tillståndet upphäver tiden och därmed tillvarons variabilitet. Det kan endast beskrivas genom paradoxer, eftersom tillståndet både är tomhet och fullhet, liv och död, allt och ingenting.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 55% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-24.