Vad av följande är inte en av buddhismens fyra ädla sanningar om lidandets orsak och dess upphävande?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1461

Vad av följande är inte en av buddhismens fyra ädla sanningar om lidandets orsak och dess upphävande?

Rätt tal, inversen av felaktigt tal, dvs löst prat lögn och svordomar.

Förklaring

De fyra ädla sanningarna är de av Buddha uttalade satserna om lidandets orsak och dess upphävande: 1; Allt är lidande (dukkha) eftersom allt är föränderligt. 2; Lidande uppstår eftersom vi strävar efter något illusorisk som vi tror är hållbart och för att vi är okunniga. 3; Lidandet kan upphöra (genom insikt och förintelse av begäret). 4; Vägen till det otillfredsställandes upphörande är "den ädla åttafaldiga vägen"; "rätt tro, rätt beslut, rätt ord, rätt gärning, rätt liv, rätt strävan, rätt tänkande, rätt försjunkande".

Statistik

Svarstid 0s (0s). 29% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-25.