Under ett kyrkomöte på 300-talet bestämdes datumet för julen. Vilket datum var detta?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1472

Under ett kyrkomöte på 300-talet bestämdes datumet för julen. Vilket datum var detta?

25/12

Förklaring

Julen var ursprungligen en högtid för att fira midvintern. På ett kyrkomöte på 300-talet blev Kristi födelse fastsatt till 25/12. Nutidens traditioner med julgran, julklappar och julmat utformades under 1800-talet, men har sina rötter i de hedniska traditionerna. Skandinaverna kallar fortfarande Christmas för Jul.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 61% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-25.