Vilken uppmärksammad händelse berörde företaget Vattenfall under år 2013?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ALLMÄNBILDNING FRÅGA #14803

Vilken uppmärksammad händelse berörde företaget Vattenfall under år 2013?

En historiskt stor nedskrivning

Förklaring

Vattenfall AB är ett av Europas ledande energiföretag och är producent av elektrisk energi, fjärrvärmeleverantör samt elnätägare. Företaget är helägt av Svenska staten. Vattenfall bildades efter ett riksdagsbeslut år 1909 under namnet Kungliga Vattenfallsstyrelsen. År 2013 gjorde Vattenfall en historiskt stor nedskriving där man skrev ner värdet på bolagets tillgångar med ca 30 miljarder kronor. Orsaken sades vara en följd av dålig marknadsutveckling och höjda affärsrisker. I samband med nedskrivningen fattades beslutet att dela upp verksamheten i en nordisk och en kontinentaleuropeisk del.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 33% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-10-19.