I vilket land är Tirana huvudstad?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #1492

I vilket land är Tirana huvudstad?

Albanien

Förklaring

Tirana är både Albaniens huvudstad och största stad. Tirana har ett invånarantal på 600.000. Staden grundades år 1614 av sultan Süleyman Pascha, och blev Albaniens huvudstad år 1920. Efter den kommunistiska regimens fall år 1991, upplevde Tirana sin största befolkningsökning, då människor från landsbygden flyttade till huvudstaden för att få ett bättre liv. Staden är Albaniens primära industricentrum.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 77% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-25.