Vilket europeiskt land har längst kontinuerlig kungaföljd?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #1522

Vilket europeiskt land har längst kontinuerlig kungaföljd?

Danmark

Förklaring

Bland historikerna råder det en enighet om att det både i Danmark och England fanns härskare som kallade sig kungar redan i starten av 700-talet. Som fast institution är det engelska kungadömet äldst. Det kan spåras tillbaka till Alfred den Store som regerade Sydengland år 871-899. I Danmark har kungaföljden till gengäld varit mer kontinuerlig och kan spåras tillbaka till Gorm den Gamle, som dog cirka år 958.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 36% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-25.