På julnatten firas en högtidlig mässa i kyrkorna. Mellan vilka datum infaller julnatten?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ALLMÄNBILDNING FRÅGA #15233

På julnatten firas en högtidlig mässa i kyrkorna. Mellan vilka datum infaller julnatten?

24 och 25 december

Förklaring

Julafton infaller den 24 december, det vill säga dagen före juldagen den 25 december då Jesus födelse firas i kristen tradition. Julafton kallas även Dopparedagen och firas framför allt av katoliker och protestanter. I modern tid uppfattas hela dygnet den 24 december som julafton. Natten mellan den 24 och 25 december kallas julnatten. På julnatten firas en högtidlig mässa i kyrkorna. I folklig tradition är julnatten förknippad med en del skrock.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 70% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-11-21.