Vid vilken temperatur frös vatten på den temperaturskala som A. Celsius presenterade år 1742?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #15289

Vid vilken temperatur frös vatten på den temperaturskala som A. Celsius presenterade år 1742?

100 grader

Förklaring

År 1742 beskrev den svenska fysikern Anders Celsius en temperaturskala där vatten kokade vid 0 grader och frös vid 100 grader. År 1747 vändes denna skala. I dag går celsiusskalan från den absoluta nollpunkten (-273,15°C) och genom vattnets fasövergångar vid 0°C (fryspunkt) och 100°C (kokpunkt). Därefter fortsätter skalan upp i det oändliga.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 21% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-11-25.