Vilket land var Angola koloniserat av fram till år 1975?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #1529

Vilket land var Angola koloniserat av fram till år 1975?

Portugal

Förklaring

Angola är en republik i sydvästra Afrika med ca 18,5 miljoner invånare och en areal på 1.246.700 km². Ca 3 miljoner människor är bosatta i huvudstaden Luanda. Angola var en portugisisk koloni fram till år 1975 då landet blev självständigt efter ett uppror. Upproret startades av den marxist-leninistiska befrielserörelsen MPLA år 1961. Landet är präglat av stor förödelse efter åtskilliga inbördeskrig som drabbat landet under åren 1975-2002. Angola är Afrikas näst största producent av olja och diamanter.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 43% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-25.