I vilket land är Canberra huvudstad?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #1541

I vilket land är Canberra huvudstad?

Australien

Förklaring

Canberra är Australiens huvudstad och har ca 350.000 invånare. När Australien år 1901 blev samlat till ett land, gav det upphov till rivalitet mellan Melbourne och Sydney om vilken stad som skulle vara huvudstad. År 1908 fattades beslutet om att bygga huvudstaden Canberra, som blev huvudstad år 1927. Canberra är Australiens enda storstad som inte ligger vid kusten. Den har därför långt färre industri- och handelsverksamheter än Australiens övriga storstäder.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 83% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-25.