Vad är en bit i IT-sammanhang?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

DATORER OCH INTERNET FRÅGA #158

Vad är en bit i IT-sammanhang?

Enhet för binär informationsmängd

Förklaring

"Bit" eller "bitar" (binary digit) är en enhet för binär informationsmängd. Bit förkortas med (b). Ett Stort B (B) är byte. En byte är åtta bitar, vilka var och en kan anta värdena 0 eller 1. Det binära talet 1101 är ekvivalent med decimaltalet 13. Bit och byte används också som ett mått på kapaciteten i datorns minne eller informationsnivå ofta med prefixet kilo (K), mega (M) eller giga (G).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 50% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-23.