Ramadan pågår mellan gryning och solnedgång i 29-30 dagar. Vad skall man då avstå helt från utöver mat, dricka och röka?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #15832

Ramadan pågår mellan gryning och solnedgång i 29-30 dagar. Vad skall man då avstå helt från utöver mat, dricka och röka?

Sex

Förklaring

Under den muslimska fastemånaden Ramadan aktualiserar muslimer Koranens uppenbarelse. Ramadan pågår mellan gryning och solnedgång i 29-30 dagar och man skall då avstå helt från mat, dricka, röka och sexuellt umgänge. Under natten är detta dock tillåtet eftersom Allah önskade underlätta för människan. Av samma anledning behöver de äldre och sjuka inte fasta. Ett av fastans syften är att alla skall uppleva den fattiges känsla av hunger och därmed likställa de rika och fattiga.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 80% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-12-27.