Vad är det latinska namnet för hjärnbarken?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #15835

Vad är det latinska namnet för hjärnbarken?

Cortex

Förklaring

Hjärnbarken (latin: cortex) är det yttre och veckade skiktet av storhjärnan som finns hos alla ryggradsdjur. Hjärnbarken har vindlingar som kallas (gyri) och fåror (sulci). Hjärnbarken delas vanligen in i två hemisfärer, eller hjärnhalvor. Dessa delas in i fyra eller fem lober: pannloben, hjässloben, nackloben, tinningloben. Den insulära loben (Insula) kallas den femte loben. Pannloben är störst. Storhjärnans yta varierar mycket från person till person.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 72% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-12-27.