Vilken organisation tillhör Internationella domstolen i Haag?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #1586

Vilken organisation tillhör Internationella domstolen i Haag?

FN

Förklaring

Förenta nationerna (FN) är en internationell organisation. Den grundades av av 51 stater den 24 oktober år 1945 i syfte att främja internationell fred och samarbete. Mänskliga rättigheterna har formulerats i FN. FN har ett stort antal underorganisationer, bl.a. Internationella domstolen i Haag (ICJ) och Världshälsoorganisationen (WHO). Det finns sex officiella språk i FN: arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska. I dag är fler än 190 länder medlemmar i FN.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 64% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-26.