Författaren och politikern Machiavelli har gett namn till det politiska begreppet macheviallinism som betyder samvetslöst och omoraliskt. Varifrån kom han?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

POLITIK FRÅGA #15860

Författaren och politikern Machiavelli har gett namn till det politiska begreppet macheviallinism som betyder samvetslöst och omoraliskt. Varifrån kom han?

Italien

Förklaring

Uttrycket macheviallinism kommer från politikern Niccolò Machiavellis namn och myntades av den tyska historikern Friedrich Meinecke. Machiavellism blev en integrerad del av den moderna internationella politikens realistiska tradition. Den hänvisar till ett samvetslöst, omoraliskt och maktorienterat förhållningssätt till politik där statens intressen tillgodoses över allt annat, och där ändamålet helgar medlen. Uttrycket används också i elitteorier där det oftast har en negativ innebörd.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 71% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-12-27.