Vad kallas en båt med två parallella skrov?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SPORT OCH FRITID FRÅGA #16017

Vad kallas en båt med två parallella skrov?

Katamaran

Förklaring

Segling är att med ett segel och vinden som drivkälla framdriva en farkost. Den som seglar bör besitta kunskaper i sjövägsregler, meteorologi, navigation, sjösäkerhet, första hjälpen och praktiskt sjömanskap. En segelbåt nyttjar vinden som drivkälla och används numera mest till sport-och fritidsändamål. Det finns segelbåtar i alla storlekar från optimistjolle till stora yachter.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 88% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-12-28.