Vad kallas en båt med ett huvudskrov och två parallella mindre skrov?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SPORT OCH FRITID FRÅGA #16019

Vad kallas en båt med ett huvudskrov och två parallella mindre skrov?

Trimaran

Förklaring

Segling är att med ett segel och vinden som drivkälla framdriva en farkost. Den som seglar bör besitta kunskaper i sjövägsregler, meteorologi, navigation, sjösäkerhet, första hjälpen och praktiskt sjömanskap. En segelbåt nyttjar vinden som drivkälla och används numera mest till sport-och fritidsändamål. Det finns segelbåtar i alla storlekar från optimistjolle till stora yachter.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 65% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-12-28.