Hur många stenar har vardera lag i curling?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SPORT OCH FRITID FRÅGA #16068

Hur många stenar har vardera lag i curling?

8

Förklaring

I lagsporten curling låter spelarna en sten glida ner på en isbana mot en måltavla målad på isen, kallad boet. En spelare i laget skjuter iväg stenen medan två andra spelare i laget sopar framför stenen med kvastar för att styra stenen över banan. Poäng räknas för varje sten i boet som ligger närmare centrum, tee, än motståndarens bästa sten efter avslutad spelomgång. Curling spelas av två lag som består av 4 spelare vardera. Lagen har åtta stenar var som de turas om med att spela. När en sten skjuts i väg ges den en rotation medurs eller moturs.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 46% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-12-28.