I början av 1300-talet upphörde skördarna ge överskott. Sverige samt även stora delar av Europa drabbades av en omfattande svält och massdöd. Vad kallades denna konjunktursvacka?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #16102

I början av 1300-talet upphörde skördarna ge överskott. Sverige samt även stora delar av Europa drabbades av en omfattande svält och massdöd. Vad kallades denna konjunktursvacka?

Agrarkrisen

Förklaring

Med "agrarkrisen" menas vanligtvis den period i början på 1300-talet då det europeiska jordbruket drabbades av en kraftig konjunktursvacka. Under tidigare gångna 200 år hade Europa blomstrat både ekonomiskt och agrart. I början av 1300-talet slutade skördarna ge överskott och Europa drabbades av svält och massdöd. Många menar att det skedde pg.a överbefolkning tillsammans med uppodlandet av dålig jord, medan andra skyller på att ett kallare klimat inträffade. På 1900-talet har agrarkriser främst berott på överproduktion.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 41% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-12-28.