Vilket bryggeri grundades på det Brembergska bryggeriet i Göteborg år 1828?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HANDEL OCH NÄRINGSLIV FRÅGA #16123

Vilket bryggeri grundades på det Brembergska bryggeriet i Göteborg år 1828?

Pripps

Förklaring

Pripps var ett svenskt bryggeriföretag som grundades då Johan Albrecht Pripp övertog det Brembergska bryggeriet i Göteborg år 1828. År 1844 köpte han äganderätten till bryggeriet för en summa om 7.500 riksdaler. Numer och sedan år 2000 ingår Pripps i den dansktägda bryggerikoncernen Carlsberg Sverige. Några av de tidigare Pripps-varumärkena lever vidare (Pripps Blå, Pripps Julöl, Carnegie Porter, Festis, Ramlösa och Apotekarnes). Många andra har försvunnit.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 56% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-12-28.