Hur stor del av Sveriges BNP kontrolleras indirekt av finansfamiljen Wallenberg (år 2012)?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HANDEL OCH NÄRINGSLIV FRÅGA #16133

Hur stor del av Sveriges BNP kontrolleras indirekt av finansfamiljen Wallenberg (år 2012)?

33%

Förklaring

Investmentbolaget Investor Aktiebolag bildades år 1916 som en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank. Bolaget förvaltar röststarka aktier i framförallt svenska företag. Sedan starten har Investor kontrollerats av den svenska finansfamiljen Wallenberg genom Wallenbergstiftelserna som är dess huvudägare. Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en tredjedel av Sveriges BNP (år 2012). År 2011 hade samtliga Wallenbergstiftelser ett sammanräknat aktieinnehav på 41,5 miljarder kronor, med största innehav i Investor, SKF, Stora Enso, SE-banken och Saab AB.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 34% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-12-28.