Investmentbolaget Investor bildades som en avknoppning från en svensk bank. Vilken?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HANDEL OCH NÄRINGSLIV FRÅGA #16134

Investmentbolaget Investor bildades som en avknoppning från en svensk bank. Vilken?

Stockholms Enskilda Bank

Förklaring

Investmentbolaget Investor Aktiebolag bildades år 1916 som en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank. Bolaget förvaltar röststarka aktier i framförallt svenska företag. Sedan starten har Investor kontrollerats av den svenska finansfamiljen Wallenberg genom Wallenbergstiftelserna som är dess huvudägare. Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en tredjedel av Sveriges BNP (år 2012). År 2011 hade samtliga Wallenbergstiftelser ett sammanräknat aktieinnehav på 41,5 miljarder kronor, med största innehav i Investor, SKF, Stora Enso, SE-banken och Saab AB.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 39% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-12-28.